Who was the first president of All India Muslim League?

A. Sir Saleemullah

B. Nawab Waqar-ul-Mulk

C. Sir Aga Khan

D. Sir Adamjee Pir Bhai


First President of ALL INDIA MUSLIM LEAGUE

The first President of All India Muslim League was Sir Agha Khan.


Leave a Reply